The Big Five - As told by others

Delegationen bland Androidstatyerna vid Googleplexet / The delegation by the Android lawn statues vid the Googleplex

English version below

Nu har det gått drygt två månader sen den stora USA-resan som kommit att kallas The Big Five.

Detta var en RISE-organiserad delegationsresa till både Silicon Valley och Seattle. I delegationen lyckades vi klämma in representanter från i stort sett hela svenska skolväsendet, med allt från skolhuvudmän till myndighetspersoner, företagsledare och forskare. Syftet var att träffa, fråga ut, och försöka förstå de fem största teknikföretagen i USA kring deras satsningar på skolan och inflytande på samhället i stort. Dessa företag är alltså Google, Facebook, Apple, Amazon och Microsoft. Min och kollegan Martins huvudsakliga uppgift var att dokumentera med bilder och filmer. Det är även högst relevant för det IoT i skolan-projekt vi jobbar med, eftersom många av företagen just nu satsar stort på IoT.

Det har varit lurigt att samla tankarna kring en så fullspäckad vecka och ännu svårare att lyckas få ner dem i något slags blogginlägg. Vid det här laget har det dock publicerats ett antal väldigt läsvärda bloggposter, artiklar och debattinlägg om resan. Jag kommer snart lägga upp en egen sammanfattning men jag tror det blir svårt att slå dessa:

  • Åsa Blide Larsson, utvecklingsledare för digitalt lärandestöd på Kungsbacka Kommun har satt samman en helt fantastisk serie blogginlägg om resan, med många bilder och reflektioner.
  • Andreas Ekström, föreläsare och författare av den numera klassiska Googlekoden, har skrivit ett inlägg där han sammanfattar hela resan. Han sparar inte på krutet och jag håller med om det mesta, särskilt hur vi upplevde de fem storföretagen.
  • Jonas Ivarsson på Göteborgs universitet har på Medium skrivit om företagens syn och framtida planer för utbildning. En omarbetad version har publicerats på DN Åsikt.

Jag uppdaterar listan om och när fler inlägg dyker upp.


It’s been roughly two months since that trip to the US that colloquially became known as The Big Five.

This was a RISE-organized delegation trip to both Silicon Valley and Seattle. In the delegation, we managed to squeeze in representatives from virtually the entire Swedish school system, with everything from school principals to government officials, business leaders and researchers. The purpose was to meet, question, and try to understand the five largest technology companies in the United States regarding their efforts at school and influence on society at large. The companies in question were Google, Facebook, Apple, Amazon and Google. My colleague Martin and me were tasked with documenting the trip with photos and video. The the visits were also highly relevant to our current IoT in schools project, as many of the companies are currently investing heavily in IoT.

It’s been no easy task gathering my thoughts from such a busy week, and it’s been even tougher to put them to print. However by now a number of very well written blog posts, articles and debate posts about the trip have been published. My own summary will be ready soon but with such great delegation participants it will be difficult to beat the articles listed below. Where an English translation is not available I have included a Google Translate link (which, thanks to recent ML-improvements, is now quite good at dealing with Swedish!)

  • Åsa Blide Larsson, development leader for digital learning support at Kungsbacka Municipality has put together an absolutely fantastic series of blog posts (Google Translate link) about the trip, with many pictures and reflections.
  • Andreas Ekström, lecturer and author of the now classic Googlekoden book, has written a post where he summarizes the whole trip. He doesn’t hold back and I really agree with most of what he has to say, especially regarding the impression we got of the five companies.
  • Jonas Ivarsson at the University of Gothenburg has written at Medium (sorry, Medium apparently breaks Google Translate) about the companies’ vision and future plans for education. An adapted version has been published on Dagens Nyheter’s opinion site DN Åsikt (Google Translate link, though there’s a paywall).

I’ll be updating this list if and when new articles appear.

Avatar
Jacob Michelsen
Researcher, Designer & Developer

Interaction designer focused on IoT and the spectrum of augmented and virtual reality. Accomplice in squid space conquest.